Zasady BHP

Category: Uncategorised Published: Thursday, 15 September 2016 Written by Super User Print Email

 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

Zasady BHP bywają różne w zależności od branży i gałęzi przemysłu, bywają jednak obszary i punkty wspólne dla wszystkich zakładów przemysłowych. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

 

 

 

Dobrze oznakowane drogi ewakuacyjne

 

W każdym zakładzie przemysłowym może dojść do pożaru, lub innego zagrożenia życia pracowników, na taką ewentualność każdy zakład pracy powinien być przygotowany. Elementem tego przygotowania są dobrze wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne.

 

 

 

Odpowiednie oświetlenie

 

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie jego pracownikom odpowiedniego, do wykonywanej pracy oświetlenie, zarówno w warunkach nocnych, jak i dziennych.

 

 

 

Pomieszczenia poniżej otaczającego terenu

 

Miejsce pracy, w którym ma być wykonywana praca stała, nie może być poniżej otaczającego terenu, nie ma bowiem możliwości zapewnienia odpowiedniej wentylacji, oświetlenia oraz wilgotności powietrza, która nie szkodziłaby pracownikom.

 

 

 

Wszystkie wspominane wyżej zasady, niezależnie od tego w jakiej branży działa pracodawca, powinny zostać spełnione, jeśli nie są w myśl Kodeksu Pracy, pracownik ma prawo odmówić podjęcia obowiązków służbowych.

 

Hits: 8556